dissabte, 18 d’octubre del 2014

Modificació Transitòria Projecte Lingüístic


Com a conseqüència de la sentència judicial que declara nul el Decret que regulava el Tractament Integrat de Llengües (TIL), la nostra escola ha paralitzat l’aplicació del trilingüisme.

El passat dia 23 de setembre la Sala de lo Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJB) va suspendre cautelarment el Decret del Consell del Govern de les Illes Balears que regulava el TIL en els centres docents no universitaris.

D’acord amb aquest nou escenari, en aquests moments en el nostre centre es mantenen els horaris i el repartiment de mestres per àrees que marcava el projecte del TIL amb la diferencia que s’ha recuperat el català com a llengua vehicular, tal i com estableix el Projecte Lingüístic del CEIP Pere Casasnovas anterior al trilingüisme. D’aquesta manera es garanteix que l’alumnat de l’escola mantengui el ritme i els continguts educatius fixats. Pel que fa als materials didàctics, s’utilitzaran els mateixos que estava previst, per la qual cosa no caldrà canviar ni comprar-ne de nous.

De manera paral·lela, i sempre pendents de les instruccions que puguin arribar de la Conselleria d’Educació, el centre està treballant en consensuar el Projecte Lingüístic que s’haurà d’aplicar de manera definitiva durant aquest curs i també en els nous horaris, que s’hauran d’adequar a les noves circumstàncies normatives. La proposta de projecte s’haurà d’aprovar en Claustre i, posteriorment, es presentarà al Consell Escolar (malgrat que aquest ja no té poder decisori arran de l’aplicació de la LOMCE) i, finalment, s’enviarà a la Conselleria d’Educació, juntament amb la Programació General Anual del centre, perquè li donin la corresponent aprovació.

En coherència amb el que ha estat defensant la comunitat educativa d’aquest centre, que s’havia mostrat partidària a l’aprenentatge de les llengües però no en la manera que es pretenia aplicar a través del TIL, el nou Projecte Lingüístic de l’escola té previst reforçar l’aprenentatge de l’anglès. En aquesta línia, totes les mesures que es proposin des de la nostra escola tenen com a objectiu principal avançar en la millora de la qualitat educativa de l’alumnat del CEIP Pere Casasnovas.

Una volta que el nou Projecte Lingüístic hagi superat els diferents tràmits necessaris per a la seva implementació, rebreu informació més detallada al respecte.

D’altra banda, aprofitam per convidar tots els pares i mares a col·laborar amb l’Associació de Mares i Pares (AMPA) de l’escola, perquè amb la participació de la gran majoria, i des de la riquesa que suposa la diversitat d’opinions, contribuirem a mantenir una escola pública de qualitat.


Junta de l'AMPA del C. P. Pere Casasnovas

dilluns, 6 d’octubre del 2014

Alumnes de 6è

Benvolgudes famílies,
divendres d'aquesta setmana els alumnes de 6è començaran la venda de berenars per tal de recollir doblers pel viatge d'estudis. 
Totes les famílies que volgueu col.laborar, ho podreu fer comprant el berenar a partir de les 8'45h. o bé a les 11'30h. (hora del pati).
Moltes gràcies a tots !