dilluns, 23 de maig del 2016

Necessitats educatives per infants amb Trastorns de l’Espectre Autista

Benvolgudes famílies,

Com molt bé sabeu, des de l'AMPA de Pere Casasnoves sempre estem disposats a col·laborar en totes aquelles iniciatives que ajuden a millorar la qualitat educativa dels nostres infants.

Actualment una de les grans mancances que té el nostre centre i tots els centres de Menorca és la falta de docents que puguin educar infants afectats per Trastorns de l’Espectre Autista (TEA). La comunitat educativa de Menorca no té en aquests moments cap docent que constitueixi, per la seva dedicació continuada i la seva formació, una referència pel professorat que assumeix el suport als infants amb TEA i a les seves famílies.

És per això que considerem del tot necessari que la Conselleria d’Educació i Universitat, tal com ja han demanat els serveis d’orientació educatius i l’UCSMIA, doti a l’illa de Menorca ja pel curs 2016-17 d’un docent amb dedicació exclusiva a donar suport a la singularitat educativa dels infants amb TEA i garanteixi la necessària orientació educativa al professorat i orientadors implicats. Per tal de poder fer aquesta reivindicació hem enviat un escrit a la Conselleria d'Educació i Universitat demant-ho.

Junta Directiva AMPA CEIP Pere Casasnovas

divendres, 6 de maig del 2016

L'AMPA de Pere Casasnovas amb el projecte CAI

Benvolgudes famílies,

Com ja sabeu el municipi de Ciutadella fa molt de temps que està bolcat en millorar el poble i adaptar-lo el màxim possible per als infants, promovent polítiques d'infància i joventut i sent Ciutat Educadora des de l'any 1999 i moltes vegades ens han dit i ens diuen que Ciutadella és un referent insular, autonòmic i nacional en quant a feina amb els infants, educació 0-3, equips d'atenció primerenca, etc.

Fa anys que UNICEF fa unes convocatòries per atorgar als municipis la certificació CAI (CiutatAmiga de la Infància) a aquells municipis que s'hi vulguin presentar. Ciutadella ho va intentar a la darrera convocatòria, però no va ser del tot possible. Aquest certificat no és etern, dura 4 anys, i cada 2 anys fan una revisió. Quan han passat els 4 anys que dura el certificat s'ha de presentar una memòria que justifiqui tot el que s'ha fet per ser municipi CAI. O sigui, que aquest és un tipus de certificat que obliga a tenir un compromís amb l'educació i la infància permanent per part del municipi.

Ara l'Ajuntament de Ciutadella vol tornar a intentar d'obtenir el certificat de municipi CAI, però per poder-ho fer es necessita la implicació del màxim nombre d'agents i àrees municipals possibles. El certificat CAI no és una cosa de l'Ajuntament, és una cosa de tot el municipi, de tota la ciutadania.

Per a obtenir el certificat, UNICEF demana al municipi 2 coses:

1- Que presenti una memòria del que s'ha fet durant el darrer any en matèria de 0-18 anys. Estem rallant de TOT el que envolta aquesta franja d'edat: educació, infraestructures, activitats, extraescolars, serveis, atenció, diversitat, inclusió, barreres arquitectòniques, parcs...

2- Un DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses, Oportunitats). No és més que una "foto" de la situació actual dels fiets/es de 0 a 18 anys a Ciutadella.

Des de la Junta d'AMPA de Pere Casasnovas us volem informar que consideram molt important l'educació dels nostres fills a través de la societat i de tots els espais que hi ha al nostre municipi, i es per això que ens hem sumat i esteim colaborant amb altres entitats i àress municipals per tal de poder obtenir aquest certificat.

Junta de l'AMPA de Pere Casasnovas